Език:

Онлайн запознанства в Lesbians-BG.com

За да използвате услугите на lesbians-bg.com е нужно да сте запознати с условията за ползване на сайта. Забранява се регистрацията на лица под 18 години. С отбелязването на полето "Аз съм на 18 или повече години*" и "Съгласен(-на) съм с Условията за ползване" и натискане на бутона "Регистрирай се" извършвате регистрация с условието, че разбирате и сте запознати изцяло с "Условията за ползване" и ще ги спазване при последващо ползване на lesbians-bg.com.


Всеки потребител на услугите на lesbians-bg.com се задължава да:

 • Да не се представя за друго лице.
 • Да не публикува снимки, на които не присъства.
 • Да не нарушава целостта на сайта, разрушава софтуера, хардуера, мрежата или други компоненти свързани със сайта.
 • Да не публикува материали, които накърняват права върху интелектуалната собственост.
 • Да не публикува материали с нецензурно съдържание.
 • Да не извършва реклама освен ако преди това е получено изричното съгласие на представител на lesbians-bg.com
 • Да не изпраща или предава материали съдържащи софтуерни вируси или компютърен код, който може да разруши, повреди , навреди или ограничи функционалността на хардуера или софтуера на трети лица.
 • Да не публикува материали и информация, които са неприлични, обидни, заплашителни, незаконни, дискриминационни на расова, езикова, етническа или друга основа.
 • Да не събира данните на други потребители на сайта за комерсиални цели без изричното им съгласие.
 • Да освободи от отговорност сайта и екипа му, при възникване на конфликт между потребители на сайта. Потребителя няма право предявява иск или жалба за щета от каквото и да е естество срещу сайта или екипа му. Lesbians-bg.com си запазва правото, но не и задължението да наблюдава разговорите между потребителя и останалите членове на сайта.
 • Да информира незабавно екипа на сайта при информация за възможен пробив в сигурността на сайта.


Права на lesbians-bg.com и екипа на сайта:

 • Екипа на сайта и услугата като такава не е отговорна за повреди, щети или други загуби получени в следствие на използване на услугата.
 • Lesbians-bg.com има право да контролира времето на съхранение на съобщенията.
 • Lesbians-bg.com има правото, но не и задължението да контролира и наблюдава материалите изпращани чрез сайта и прилежащата му инфраструктура.
 • Lesbians-bg.com има правото да премахва информация и материали считани, че накърняват правата или представляват насилие срещу трети лица.
 • Lesbians-bg.com има правото да откаже или ограничи достъпа до сайта и прилежащата му инфраструктура без никакви задължения към потребителите.
 • Lesbians-bg.com не гарантира пълнота, истинност или полезност на информацията и материалите публикувани в сайта.
 • Възможно е да се получи информация за потребителя чрез използването на сайта и тя да се използва срещу потребителя. Lesbians-bg.com не е отговорен за изпозлването на личната информация, която потребителя избира да разкрие.


Връзки към трети места

 • Lesbians-bg.com е възможно да съдържа препратки към други източници и страници или интернет ресурси извън сайта. Съдържанието им не се контролира от Lesbians-bg.com и Lesbians-bg.com не може да бъде държан отговорен.